سیستم تحویل مایع

سیستم تحویل مایع

LDS سیستم تحویل مایع

عملکرد LDS سیستم تحویل مایع انتقال 100٪ مایع به دریچه های انبساط برای بهبود عملکرد سیستم برای سیستم هایی است که دارای خطوط مایع طولانی یا مشکلات اندازه گیری ، از دست دادن ظرفیت یا سایر مشکلات ذاتی با نرخ جریان پایین مبرد و بازگشت روغن ضعیف در دمای پایین چگالش هستند.

.875-افزایش-158-خودکار بای پس 1.8 سی

در آب و هوای گرمتر ، حذف گاز فلاش به دلیل دستاوردهای خورشیدی. درصد پس انداز به دست آمده به سطح کارایی و موقعیت جغرافیایی سیستم تبرید فعلی بستگی دارد. صرفه جویی اضافی زمانی حاصل می شود که سیستم ها دارای خط مایع طولانی باشند ، یا اگر خطوط مایع بیش از 3 متر افزایش یابد (10).

سیستم تحویل مایع
کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید