تعهدات CSR را راضی کنید

تعهدات CSR را راضی کنید

دولت های سراسر جهان قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) را ارائه می دهند که از شرکت ها می خواهد انتشار CO2 خود را کاهش دهند.

علاوه بر این ، با اهمیت یافتن مسائل "سبز" ، شرکت هایی که می توانند از نظر سازگار با محیط زیست اثبات کنند در برنده شدن در قراردادهای تجاری جدید ارزشمند موفق ترند.

با کاهش مصرف انرژی و در نتیجه انتشار CO2 ، HY-SAVE® به شما کمک می کند قوانین زیست محیطی را رعایت کنید و تجارت شما را برای مشتریان جدید و موجود جذاب تر می کند.

 کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید