مأموریت ما | HY-SAVE®

مأموریت ما | HY-SAVE®

ماموریت ما این است که با کمک به توسعه فن آوری های جدید و بهبود روش های موجود ، میزان انتشار کربن ناشی از سیستم های تبرید در سراسر جهان را کاهش دهیم.

طیف وسیعی از محصولات ما انرژی اتلاف شده را کاهش می دهد و هزاران شرکت را قادر می سازد تا کارایی و عملکرد برودتی خود را به سادگی و به طور موثر اندازه گیری و نظارت کنند.

 کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید