چرخه برودتی اجکتور برای استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی

چرخه برودتی اجکتور برای استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی

HY-SAVE® فناوری ها ، تحقیقات و توسعه

دریافت انرژی گرمایی گرم از انرژی خورشیدی محبوب است اما خنک سازی با انرژی حرارتی خورشیدی تاکنون گسترش نیافته است. می توان تقاضای برق را برای استفاده از انرژی خورشیدی برای خنک سازی در تابستان کاهش داد. ما در حال طراحی سیستمی از یک چرخه برودتی اجکتور هستیم ، خصوصاً در مورد پیکربندی خود اجکتور ، که می تواند با کارایی بالا از نظر دانشگاهی اثر خنک کننده ایجاد کند.

با مجوز از: دانشگاه یوسوکه سایتو کیو 3-14-1 هیوشی ، کوهوکو-کو یوکوهاما ، ژاپن

بارگیری مقاله کامل: چرخه برودتی اجکتور برای استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی

نظرات بسته شده است.کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید