بررسی انواع سیستم های برودتی Co2 در بخش سوپرمارکت ها

بررسی انواع سیستم های برودتی Co2 در بخش سوپرمارکت ها

چرخه انتقادی co2 چگونه کار می کند

این رساله به صورت تئوری و تجربی جنبه های مختلف کاربرد CO2 در یخچال سوپرمارکت ها را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل نظری با استفاده از مدل های شبیه سازی رایانه ای توسعه یافته برای شبیه سازی سیستم های CO2 غیرمستقیم ، آبشار NH3 / CO2 ، CO2 انتقال بحرانی و گسترش مستقیم (DX) R404A انجام شده است. این مدل ها از انتخاب محلول های سیستم CO2 برای آزمایش استفاده می کنند و طراحی سکوهای آزمایش آبشار NH3 / CO2 و سیستم های انتقادی را تسهیل می کنند. ارزیابی عملکرد و بهینه سازی سیستم ها نیز انجام شده است. مقاله را از اینجا بارگیری کنید >> co-co-2-انتقادی-در-یخچال-سوپرمارکت چگونه کار می کند

نظرات بسته شده است.کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید