دی اکسید کربن در یخچال سوپرمارکت

دی اکسید کربن در یخچال سوپرمارکت

دی اکسید کربن-در-سوپرمارکت-تبرید

این رساله به صورت تئوری و تجربی جنبه های مختلف کاربرد CO2 در یخچال سوپرمارکت ها را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل نظری با استفاده از مدل های شبیه سازی رایانه ای توسعه یافته برای شبیه سازی سیستم های CO2 غیرمستقیم ، آبشار NH3 / CO2 ، CO2 انتقال بحرانی و گسترش مستقیم (DX) R404A انجام شده است. این مدل ها از انتخاب محلول های سیستم CO2 برای آزمایش استفاده می کنند و طراحی سکوهای آزمایش آبشار NH3 / CO2 و سیستم های انتقادی را تسهیل می کنند. ارزیابی عملکرد و بهینه سازی سیستم ها نیز انجام شده است.

HY-SAVE® طیف وسیعی را تولید می کند پمپ های مبرد مایع Co2 برای سیستمهای آبشار و گردش مجدد دارای فشار کاری 50 بار ، 60 بار و 75 بار طراحی شده است.

مقاله کامل را از اینجا بارگیری کنید >> دی اکسید کربن در یخچال سوپرمارکت

پاسخ دهیدکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید