پمپ های مبرد مایعات مایع Co2 برای کاربردهای AC

برجسته محصول

پمپ مبرد مایع Co2 اکنون 80 بار نامیده می شود

به کلیه پمپ های مبرد مایع HYSAVE® LPA® طراحی اختصاصی داده شده است

اصول ترمودینامیکی LPA

بیشتر سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع فعلی 20 تا 40 درصد از آنها را هدر می دهند

پمپ های مبرد مایعات مایع Co2 برای کاربردهای AC

hysave-2014-پاییز

به عقب

پاسخ دهیدکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید