تبرید خرده فروشی تجاری ECA769

تبرید خرده فروشی تجاری ECA769

راهنمای تجهیزات-تبرید تجاری-و-خرده فروشی

تخمین زده می شود که یخچال های تجاری و خرده فروشی سالانه 16,000 میلیون کیلووات ساعت برق در یو.ا.ک. این منجر به هزینه 1.3 میلیارد پوند و هفت میلیون تن انتشار CO2 (MtCO2) می شود. 1 نسبت برق مورد استفاده توسط تجهیزات تبرید تجاری و خرده فروشی برای بیشتر مصرف کنندگان قابل توجه است. مثالهای 2 عبارتند از: تنوع در مصرف انرژی تجهیزات تبرید. برای بسیاری از دسته های ECA ، دارای بیشترین مصرف انرژی در لیست محصولات ، نیمی از انرژی کم مصرف ترین و محصولات بدون لیست را مصرف می کنند.

بارگیری انتشارات کامل ECA769_TIL خرده فروشی_خرده فروشی تجاری

نظرات بسته شده است.کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید