LPA®-820-DS-075

LPA®-820-DS-075

اکنون در تولید موجود است

820-DS-050-VSD

820-DS (Dual Stage) LPA® (تقویت کننده فشار مایع) اکنون برای برنامه های خط مایع با بالابردن ، سرکوب بیش از حد گرما ، خنک کننده روغن کمپرسور ، گردش DX-Re و ابتکارات معمول صرفه جویی در مصرف فشار سر برای سیستم های تبرید موجود است -وسیع. 820-DS برای تأمین عملکرد مداوم تا فشارهای بحرانی Co2 طراحی شده است و با در نظر گرفتن حداقل قدرت و کم بودن قدرت مکش مثبت خالص در نظر گرفته شده است ، 820-DS-075 بیش از این معیارها است.

820-DS

پاسخ دهیدکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید