پمپ 860-IND-SS Arctic LPA®

برجسته محصول

پمپ مبرد مایع Co2 اکنون 80 بار نامیده می شود

به کلیه پمپ های مبرد مایع HYSAVE® LPA® طراحی اختصاصی داده شده است

اصول ترمودینامیکی LPA

بیشتر سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع فعلی 20 تا 40 درصد از آنها را هدر می دهند

پمپ 860-IND-SS Arctic LPA®

بیانیه hysave-co2-mission

مدل 860-IND-SS برای شرایط قطب شمال -40F طراحی شده است

ویژگی ها - فشار مجاز کار 50 بار -

زمان تخمینی برای راه اندازی محصول ژوئن 2015

راه اندازی تخمینی مدل 875-IND-SS آوریل 2015

 

به عقب

پاسخ دهیدکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید