بیشتر سیستم های برودتی و تهویه مطبوع فعلی 20 تا 40 درصد از برق مصرفی را هدر می دهند

بیشتر سیستم های برودتی و تهویه مطبوع فعلی 20 تا 40 درصد از برق مصرفی را هدر می دهند

hysave-promotion

در بخش "تقویت فشار مایع" چگونه توان من هدر می رود؟

طراحی های امروز را با کنترل فشار سر حدود 65 سال پیش توسعه یافتند. فشارهای بالاتر سر به صورت سرد سازی سیستم بنابراین در دمای پایین فضای باز به خوبی کار خواهد کرد. این فشارهای بالاتر برای جلوگیری از گاز فلاش و رساندن مبرد به آن مورد نیاز بود سرد سازی سیم پیچ خنک کننده هزینه های برق نیم قرن پیش عاملی نبود بنابراین هزینه اضافه شده کار با بازده پایین مهم نبود. با هزینه های امروز برق ، عدم کارایی بخشی غیرقابل قبول است سرد سازی در بالای سر. به بروشور مراجعه کنید: بهبود-تبرید-دینامیک-LPA

سرد سازی

نظرات بسته شده است.کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید