تور LPA® صفحه 11

تور LPA® صفحه 11

با توجه به فشار شناور سر ، هیچ اثر سوئی بر قابلیت اطمینان وجود ندارد قبلی | بعدی

lpa

منابع

"با توجه به فشار سر شناور ، هیچگونه اثر سوئی بر قابلیت اطمینان هنگامی که فشار به زیر 89 F (32 درجه سانتیگراد) کاهش می یابد ، وجود ندارد. در حقیقت ، کاهش فشار چگالشی باعث کاهش نسبت فشرده سازی می شود و به طور کلی هم بر مصرف انرژی و هم بر امید به زندگی تأثیر مثبت دارد. LPA® با ضمانت نامه کوپلند منافاتی نخواهد داشت. "

lpa

Richard E. Turner - شرکت کوپلند - پشتیبانی فنی یخچالکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید