تور LPA® صفحه 02

تور LPA® صفحه 02

 قبلی | بعدی

La LPA با تقویت مبرد مایع از طریق سیستم تبرید کار می کند. با افزایش فشار مایع ، دمای اشباع مرتبط افزایش می یابد ، در حالی که دمای مایع ثابت است. مایع خنک می شود کاهش پتانسیل چشمک زن قبل از سوپاپ انبساط. با استفاده از LPA ، کسب و کار شما از کارآیی بالاتر ، کشش کمتری و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه برخوردار خواهد شد.

تزریق مایع_سیلندر_سردسارکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید