تور LPA® صفحه 03

تور LPA® صفحه 03

قبلی | بعدی

سیستم استاندارد بدون LPA

اگر به شما انتخاب شود که 1.14 کیلووات ساعت در هر تن سرمایش را بپردازید یا فقط 57/XNUMX کیلووات ساعت در هر تن را بپردازید ، کدام یک را انتخاب می کنید؟

حالا شما آن گزینه را دارید. سالهاست که صنعت تبرید ضرورت وجود سیستمهای عامل با فشار بالای سر را آموخته اند. در واقع ، اگر فشار سر کاهش یابد ، اثر خنک کننده اواپراتور کاهش می یابد.

slide2

lpaکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید