تور LPA® صفحه 04

تور LPA® صفحه 04

 قبلی | بعدی

سیستم استاندارد بدون LPA

با این حال ، فشار چگالشی زیاد میزان کار کمپرسور را افزایش می دهد. و افزایش کار منجر به قبض های بالاتر برق و تعمیرات مکرر می شود. از بین بردن کنترل فشار فشار به نظر ایده خوبی می رسد - اگر بتوانید کارایی خنک سازی را حفظ کنید. مشکل این است که ، با کاهش فشار سر ، گاز فلش در سیستم افزایش می یابد.

slide2کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید