تور LPA® صفحه 06

تور LPA® صفحه 06

 قبلی | بعدی

 

گاز فلش؟

با این افراط چه کنیم گاز فلاش؟ می توانیم از یک دریچه انبساط بزرگ استفاده کنیم و اجازه دهیم از آن عبور کند. اگر این کار را انجام دهیم ، بخشی از اواپراتور با بخار پر می شود که هیچ اثر برودتی ندارد. کمپرسور سپس باید این گازی را که قبلاً یکبار فشرده کرده است ، فشرده کند. به طور خلاصه ، ما باید میزان کمپرسور و اواپراتور را کم کنیم. راه حل ایده آل جلوگیری از تشکیل گاز فلاش است.

Image3

lpaکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید