بهره وری انرژی را مشاهده کنید

بهره وری انرژی را مشاهده کنید

صرفه جویی در انرژی با LPA® و برنامه های DXFC

بسته به نوع کاربرد ، مرحله انتقال بین فشارهای هد شناور با استفاده از کمپرسورهای سیستم و خنک کننده آزاد به موقعیت جغرافیایی و نیازهای سیستم بستگی دارد.

100٪ DXFC زمانی حاصل می شود که بانکهای ذخیره سازی محیط و یا گرما نسبت به بار تبخیر یا دمای خروجی آب مورد نظر برای کاربردهای آب سرد بسته به طراحی سیستم و نیازهای خنک کننده ، سردتر باشند.

صرفه جویی در مصرف انرژی در مقابل دمای چگالش

 

dx خنک کننده رایگانکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید