LDS ™ بررسی اجمالی سیستم

LDS ™ بررسی اجمالی سیستم

سیستم LDS ess اساساً یک گیرنده مایع با پمپ LPA® در زیر آن است. این شامل یک گیرنده با مشخصات کم است که معمولاً در زیر کندانسورها قرار می گیرد تا مایع بدون توجه به فشارهای متراکم سیستم که حفظ می شود ، به طور مثر تخلیه شود. این همان مزایای پمپ LPA® را فراهم می کند ، به جز دارای یک گیرنده خروجی پایین برای قرار دادن خطوط طولانی مایع.

این برنامه ها شامل سوپرمارکت ها ، سردخانه ها ، انبارهای یخ زده ، سرمایش تولیدی و سایر کارخانه های تبرید با خطوط مایع طولانی یا افزایش عمودی زیاد است.

همه پمپ های مبرد مایع LPA® بدون تعمیر و نگهداری هستند و بیش از 20 سال خدمات استثنایی و قابل اطمینان را ارائه می دهند.

 کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید