چرخه تبرید Co2 Transcritical با دستگاه انبساط اجکتور

چرخه تبرید Co2 Transcritical با دستگاه انبساط اجکتور

Transcritical-Co2-Refrigeration-Cycle-with-Ejector-Expansion

چرخه تبرید CO2 انتقادی انبساطی انژکتور برای کاهش COP چرخه اصلی CO2 انتقادی اصلی با کاهش تلفات فرآیند انبساط پیشنهاد شده است. یک مدل مخلوط کردن فشار ثابت برای اجکتور برای انجام تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی چرخه CO2 انتقادی انبساط دهنده ایجاد شد.

مقاله را کامل بارگیری کنید >> Transcritical-CO2- چرخه برودتی-با-دستگاه انبساط دهنده-برش دهنده

نظرات بسته شده است.کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید