صفر نقص - HY-SAVE® کنترل کیفیت 2009 - 2016

صفر نقص - HY-SAVE® کنترل کیفیت 2009 - 2016

کنترل کیفیت-HYSAVE

HY-SAVE Z نقص صفر 2009 تا 2016 را اعلام می کند

کیفیت تعهد و رضایت ما ، نیاز ما است.

هر محصول یا خدمات دارای یک نیاز است: توصیف آنچه مشتری نیاز دارد. وقتی کالای خاصی آن نیاز را برآورده می کند ، به کیفیت نیز رسیده است.

HY-SAVE® این نیاز را برآورده کرده و بیش از 30 سال است که پمپ های LPA® را تولید می کند. طی 7 سال گذشته این شرکت با افتخار نقص صفر را در روند کنترل تولید خود حفظ کرده است. این امر پس از معرفی بسیاری از رویکردهای جدید به تکنیک های کنترل کیفیت موجود و مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، رویکردی خاص تر برای تضمین کیفیت (QA) ، حاصل شده است.

نظرات بسته شده است.کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید